Site pictogram Brieven Constantijn Huygens Online

Database

De correspondentie is door middel van een database ontsloten op datum, correspondent, plaats van verzending en vindplaats. Bij vrijwel alle brieven is een link gemaakt naar de gedigitaliseerde versie van de door J.A. Worp bewerkte briefwisseling in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën. De gegevens bij de brieven zijn niet compleet, ze worden gaandeweg aangevuld. Tevens wordt overal een digitale afbeelding van de originele brief toegevoegd. Verder wordt de database aangevuld met nieuwe, niet door Worp gepubliceerde brieven. Ook zijn er transcripties en vertalingen aan de database gekoppeld. De database biedt dus meer dan de oude editie. Eind 2022 zal dit project zijn voltooid.

De database bevat uitgebreide zoekmogelijkheden met links naar gedigitaliseerde edities en andere websites. Ook is een lijst met alle brieven is beschikbaar, alsmede een overzicht van correspondenten, waarbij indien mogelijk links zijn aangebracht naar het Biografisch Portaal, de RKD-database met afbeeldingen van personen en de Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland.

 

Mobiele versie afsluiten