Militaire patronage bij Constantijn Huygens

Brief van legerofficier Leonoro Pompei aan Constantijn Huygens van 18 april 1644, Koninklijke Verzamelingen, Archief Constantijn Huygens G1-92. http://resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens/brief/nr/3499

In een podcast vertelt Geeske Bisschop, verbonden aan het Constantijn Huygens Brieven project, over haar onderzoek naar brieven aan Constantijn Huygens van militairen en hun verwanten om gunsten van de stadhouder. Geeske studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en wijdde haar masterscriptie aan dit onderwerp. Op 30 september 2020 mocht zij haar naam bijschrijven op een van de muren in het beroemde ‘zweetkamertje’ van de Leidse Universiteit.

Geeske Bisschop, 30 september 2020